สล็อตทั้งหมด

บางจาก ร่วม มจพ. นำพลังงานสีเขียว ปัญญาประดิษฐ์-นวัตกรรม พัฒนามหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและร้านกาแฟรักษ์โลก

บางจาก ร่วม มจพ. นำพลังงานสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและร้านกาแฟรักษ์โลก

อัปเดตล่าสุด 2 พ.ย. 2566
  • Share :

กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีสีเขียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมมาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและยกระดับร้านกาแฟรักษ์โลก

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 - กลุ่มบริษัทบางจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าสีเขียว กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีนายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นายวิษณุ วงศ์สุมิตร ผู้จัดการใหญ่ การตลาดและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ในนามกลุ่มบริษัทบางจาก และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี (มจพ.) ร่วมลงนาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ผ่านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งความร่วมมือในการสนับสนุนพัฒนายกระดับประสิทธิภาพ การดำเนินงานและคุณภาพของบุคลากรของทั้งสององค์กร

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเดินหน้าเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือนี้ บางจากฯ จะใช้จุดแข็งในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด ร่วมกับจุดแข็งของ มจพ. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic) ที่สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการสนับสนุนโครงการของนักศึกษาที่มีศักยภาพ ต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup ร่วมกันกับ มจพ. และการเปิดโอกาสให้ตัวแทน หรือนักศึกษาของ มจพ. ศึกษาดูงาน ร่วมฝึกงานกับกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์จากการทำงาน ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือนี้จะนำไปสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความตั้งใจของบางจากฯ ในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน โดยบีซีพีจีจะดำเนินการศึกษาศักยภาพ เทคนิค และ รูปแบบสำหรับการนำพลังงานสีเขียว ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบแสดงผลแบบสมาร์ท มาประยุกต์ใช้กับความต้องการพลังงานของ มจพ. ทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตกรุงเทพฯระยอง และ ปราจีนบุรี) โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ

ในขณะที่ร้านอินทนิล ”ร้านกาแฟสีเขียว” จะมีการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการออกแบบร้าน ให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟ มุ่งเน้นให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดเป็นพื้นที่ให้นักศึกษา มจพ. นำผลงานวิจัย เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทดลองปฏิบัติงานจริง นับเป็นการต่อยอดการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า มจพ. มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ควบคู่กับการการปลูกจิตสำนึกมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานผ่านค่านิยม Green University ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน มาโดยตลอด จะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรและในภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ binbirgecehome.com   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH


  • เรตบอล ราคาบอล SBOBET Ladbrokes Bet365 |
  • เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง อันดับ 1 ของโลก ดีที่สุด 2023 |
  • สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ |
  • 14 เว็บพนันออนไลน์เว็บตรงที่ดีที่สุดในปี 2023 |